Vì sao nên cúng 49 ngày

Vì sao nên cúng 49 ngày

  • Ngày đăng: 26/03/2021
  • Người xem: 7005
  • Hiện tại: 64
Vì sao nên cúng 49 ngày

Cúng 49 ngày là gì?

Tục cúng 49 ngày (hay còn gọi là chung thất) là một dạng tín ngưỡng, đồng thời cũng là một nghi lễ vô cùng quan trọng đối với người đã khuất. Đây được xem là buổi lễ cúng giỗ mở đầu sau khi người thân qua đời được 49 ngày.

Tại sao nên cúng 49 ngày
Lễ cúng 49 ngày là nghi lễ quan trọng để tang của người Việt, thể hiện tấm lòng thành kính, thương xót và tưởng nhớ của người còn sống đối với người đã khuất.

Tương truyền dựa theo thuyết Phật giáo, người mất sau khi trút hơi thở cuối cùng, hồn lìa khỏi xác. Lúc này, âm hồn sau khi qua đời phải trải qua 7 lần phán xét, mỗi lần kéo dài 7 ngày. Sau đó linh hồn phải đi qua điện lớn ở Âm ty và sau 7 tuần vong hồn sẽ được siêu thoát. Đây được xem là quãng thời gian đưa linh hồn người chết nương nhờ cửa Phật. 

Tại sao cần cúng 49 ngày?

Theo kinh Địa táng: người chết sau 49 ngày sẽ được tái sinh vào các cõi khác. Các cõi ấy là: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân và thiên. Gieo nhân nào thì ắt gặp quả ấy, nếu khi còn sống tạo được nghiệp tốt, sống có tâm đức thì khi chết sẽ được về cảnh giới an lành. Ngược lại, sống tạo nghiệp, ắt sẽ rơi vào cõi khổ, phải chịu báo ứng cho những điều xấu đã làm trên trần thế. 

Cũng vì vậy, lễ cúng 49 ngày ra đời giúp các vong linh hướng về cái thiện, cái tốt để được về với cõi bình an.

Ý nghĩa của lễ cúng 49 ngày?

Phật giáo quan niệm rằng chết chưa phải là hết. Sau khi chết đi, thân thể này bị hủy hoại trên cõi trần, nhưng linh hồn người vẫn tồn tại và đi vào các cõi nghiệp nhân tương ứng mà người đã khuất gieo tạo khi còn sống. Cúng 49 ngày thật sự có ý nghĩa đối với người đã mất chưa quyết được tái sanh về cảnh giới nào, hoặc đang trong trạng thái mê tỉnh của thân trung ấm. Cúng cầu siêu có tác dụng nhắc nhở những người quá cố hướng tâm về cái thiện, thiết tha hướng về những điều tốt đẹp để được tái sinh về cảnh giới tốt hơn.

Ý nghĩa của lễ cúng 49 ngày
Cúng 49 ngày thật sự có ý nghĩa đối với người đã mất chưa quyết được tái sanh về cảnh giới nào, hoặc đang trong trạng thái mê tỉnh của thân trung ấm.

Cho nên người thân muốn cầu siêu thì nên sớm làm trong vòng 49 ngày. Vì theo Phật Giáo, sau khi 49 ngày đã phân định, trong sáu đường phải đi, người đó sẽ theo nghiệp của chính mình mà sanh vào một trong sáu cõi. Cho nên làm công đức cầu nguyện cho người thân quá cố hãy nên làm trong vòng 49 ngày. Nói như vậy không phải là qua 49 ngày thì không có công đức gì, mà công đức đó người quá cố gặt được rất ít, phần còn lại đều quy về người đang làm.

Cúng 49 ngày là cột mốc quan trọng đánh dấu ngày đặc biệt có ý nghĩa lớn đối với người đã khuất. Vì thế, những người còn sống phải tổ chức ngày cúng một cách trang nghiêm, thành tâm và tránh phải những điều cấm kỵ, có như vậy người mất sẽ được thanh thản ở cõi bình yên.

Chủ đề có thể bạn quan tâm:
Cúng 49 ngày

Đăng ký tư vấn chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay