Quy trình tổ chức tang lễ

Quy trình tổ chức
01Khách hàng báo người thân mất
Khách hàng cần làm

Chuẩn bị bát cơm, quả trứng, nải chuối xanh.
Chuẩn bị giấy tờ

  • Chứng tử(báo tử)
  • Ảnh người mất
  • Danh sách tang phục
Công việc bộ phận DVTL

Nhân viên đến thực hiện vệ sinh, trang điểm cho người mất. điều phối nhân viên đến khảo sát địa điểm nhà khách hàng. Nhận thông tin từ điều phối và phối hợp với bộ phận kho, bộ phận xe chuẩn bị dịch vụ

02Trước thời gian khâm liệm
Khách hàng cần làm

Chốt lại những hạn mục cùng với điều phối viên.

Chốt lại thời gian khâm liệm, di quan, hạ huyệt, các thông tin về người mất.

Công việc bộ phận DVTL

Chuyển công cụ dụng cụ đến nhà khách. Trang trí linh đường: Rèm, bàn Phật, bàn Linh, v.v.

Kiểm tra hạn mục các bên: thầy, đạo tỳ, rạp bàn, hoa, v.v.

03Khâm liệm
Khách hàng cần làm

Thực hiện các nghi lễ theo sự chỉ đạo của thầy.

Chuẩn bị 1 mâm cơm chay để thầy cúng cơm.

Công việc bộ phận DVTL

Nhân viên hỗ trợ các nghi lễ được diễn ra thuận tiện.

04Tổ chức khách viếng
Khách hàng cần làm

Đón khách viếng.

Công việc bộ phận DVTL

Hỗ trợ đón và hướng dẫn khách viếng (Khu vực để xe, vòng hoa, bàn tiếp khách).

Những việc hỗ trợ thêm (nếu cần):

đốt nhan, ghi chép, phục vụ tang lễ.

05Động quan, di quan
Khách hàng cần làm

Gia đình tập trung thực hiện nghi lễ theo sự chỉ đạo của thầy và đạo tỳ.

Thống nhất lại lộ trình di quan và các phương án di chuyển.

Công việc bộ phận DVTL

Chuẩn bị 1 phần lễ cúng cáo đạo lộ.

Hỗ trợ các nghi lễ diễn ra thuận tiện. khiểm tra các phương tiện vận chuyển (xe phật, xe tang, xe đưa tiễn khách viếng).

06Chôn cất/ hỏa táng
Khách hàng cần làm

Gia đình và khách viếng di chuyển đến nghĩa trang/ nhà hỏa táng.

chuẩn bị 1 phần lễ mở của mả (nếu có).

Công việc bộ phận DVTL

Nhân viên đi cùng nhà khách đến nghĩa trang/ nhà hỏa táng giúp đỡ bài trí vòng hoa, xếp lễ.

Chuẩn bị 1 bàn lễ bàn vong tại nghĩa trang nhà hỏa táng.

Bàn giao lại cho bên dịch vụ của nghĩa trang/ nhà hỏa táng.

Dọn dẹp các công cụ dụng cụ, trả lại nhà khách hiện trạng ban đầu.

Bàn giao cho khách bàn vong và các vật dụng cần thiết.

Quy trình tổ chức
Trình tựKhách hàng cần làmCông việc bộ phận DVTL
01Khách hàng báo người thân mất

Chuẩn bị bát cơm, quả trứng, nải chuối xanh.
Chuẩn bị giấy tờ

  • Chứng tử(báo tử)
  • Ảnh người mất
  • Danh sách tang phục

Nhân viên đến thực hiện vệ sinh, trang điểm cho người mất. điều phối nhân viên đến khảo sát địa điểm nhà khách hàng. Nhận thông tin từ điều phối và phối hợp với bộ phận kho, bộ phận xe chuẩn bị dịch vụ

02Trước thời gian khâm liệm

Chốt lại những hạn mục cùng với điều phối viên.

Chốt lại thời gian khâm liệm, di quan, hạ huyệt, các thông tin về người mất.

Chuyển công cụ dụng cụ đến nhà khách. Trang trí linh đường: Rèm, bàn Phật, bàn Linh, v.v.

Kiểm tra hạn mục các bên: thầy, đạo tỳ, rạp bàn, hoa, v.v.

03Khâm liệm

Thực hiện các nghi lễ theo sự chỉ đạo của thầy.

Chuẩn bị 1 mâm cơm chay để thầy cúng cơm.

Nhân viên hỗ trợ các nghi lễ được diễn ra thuận tiện.

04Tổ chức khách viếng

Đón khách viếng.

Hỗ trợ đón và hướng dẫn khách viếng (Khu vực để xe, vòng hoa, bàn tiếp khách).

Những việc hỗ trợ thêm (nếu cần):

đốt nhan, ghi chép, phục vụ tang lễ.

05Động quan, di quan

Gia đình tập trung thực hiện nghi lễ theo sự chỉ đạo của thầy và đạo tỳ.

Thống nhất lại lộ trình di quan và các phương án di chuyển.

Chuẩn bị 1 phần lễ cúng cáo đạo lộ.

Hỗ trợ các nghi lễ diễn ra thuận tiện. khiểm tra các phương tiện vận chuyển (xe phật, xe tang, xe đưa tiễn khách viếng).

06Chôn cất/ hỏa táng

Gia đình và khách viếng di chuyển đến nghĩa trang/ nhà hỏa táng.

chuẩn bị 1 phần lễ mở của mả (nếu có).

Nhân viên đi cùng nhà khách đến nghĩa trang/ nhà hỏa táng giúp đỡ bài trí vòng hoa, xếp lễ.

Chuẩn bị 1 bàn lễ bàn vong tại nghĩa trang nhà hỏa táng.

Bàn giao lại cho bên dịch vụ của nghĩa trang/ nhà hỏa táng.

Dọn dẹp các công cụ dụng cụ, trả lại nhà khách hiện trạng ban đầu.

Bàn giao cho khách bàn vong và các vật dụng cần thiết.