Gói Dịch Vụ Hỏa Táng Cao Cấp Blackstones | 08 68 57 6777

Hằng Sống

129.000.000156.000.000

Gói tang lễ Công Giáo Cao Cấp – Gói tang lễ Hằng Sống: Chính Chúa Giêsu là “Bánh Hằng Sống” từ trời xuống. Đức Giêsu không phải chỉ là người “giống như chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi mà Ngài còn là Con Thiên Chúa nhập thể làm người, để yêu thương và cứu độ nhân loại. Ăn bánh hằng sống, Đức Giêsu tặng ban là lãnh nhận bằng lòng “Tin – Cậy – Mến” toàn thể những gì thuộc về con người Đức Giêsu vào trong ta, một Đức Giêsu chịu đóng đinh và đã phục sinh vinh quang đang ngự bên hữu Chúa cha.

Chào Bạn! Công Ty Dịch Vụ Tang Lễ Blackstones đã sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn miễn phí