Áo quan
Áo quan nhất tròn hương Nam Phi

Áo quan còn có những tên gọi khác như: hòm, quan tài, áo thọ. Miền Nam thường gọi là hòm hoặc quan tài. Miền Bắc thường gọi là áo thọ, được sử dụng để đặt thi hài người chết vào trong rồi đem đi mai táng.

Hiện nay, cuộc sống của chúng ta ngày càng phát triển và hiện đại. Nhiều gia đình muốn chủ động và có kế hoạch tang lễ chi tiết cho người thân hoặc chính mình. Việc chuẩn bị kế hoạch tang lễ chu đáo giúp người nhà tránh được những bối rối và áp lực trong lúc tổ chức. Chuẩn bị và lựa chọn quan tài là một bước quan trọng trong quá trình đó.