Áo quan còn có những tên gọi khác như: hòm , quan tài, áo thọ. Miền Nam thường gọi là hòm hoặc quan tài. Miền Bắc thường gọi là áo quan hay áo thọ. Áo quan được sử dụng để đặt thi hài người chết vào trong rồi đem đi mai táng.

Hiện nay, cuộc sống của chúng ta ngày càng phát triển và hiện đại hơn. Cũng có nhiều gia đình muốn chủ động trong việc người thân “ra đi”. Khi có sự chuẩn bị thì sẽ không phải quá lo lắng trong lúc tang gia bối rối. Trong đó, việc chuẩn bị áo quan (quan tài) là một bước quan trọng.