Gói Dịch Vụ Hỏa Táng Tiêu Chuẩn Blackstones | 08 68 57 6777

Hồng Ân

79.000.00096.000.000

Gói tang lễ Công Giáo Tiêu Chuẩn – Gói tang lễ Hồng Ân: Hồng Ân Thiên Chúa luôn ban tràn đầy trên cuộc đời của mỗi người chúng ta. Đặc biệt của người thân vừa lìa xa dương thế. Hồng Ân to lớn của Chúa ban cho mỗi người là được trở nên con cái Thiên Chúa qua Bí tích Thánh Tẩy, được gọi Thiên Chúa là ” Abba! Cha ơi!”

Chào Bạn! Công Ty Dịch Vụ Tang Lễ Blackstones đã sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn miễn phí