Tang lễ đặc biệt
Hình ảnh gói tang lễ đặc biệt

Tang lễ đặc biệt

Hình ảnh gói tang lễ đặc biệt
  • 09/01/2022
  • 8802
  • 82

Song song với các gói tang lễ cơ bản chỉnh chu trang trí không gian tưởng nhớ, bàn Phật, bàn linh, bàn đón tiếp khách... và các nghi lễ đặc trưng đa tôn giáo, DVTL Blackstones giới thiệu gói tang lễ đặc biệt với các hạng mục trên được thực...

Xem thêm