Tang lễ người Hoa

Hình ảnh tang lễ người Hoa

Hình ảnh tang lễ người Hoa

Người Hoa tại Việt Nam là một dân tộc vốn coi trọng huyết thống gia đình. Tang lễ là một trong những sự kiện quan trọng của người Hoa, những tang phục liên quan đến tang lễ của người Hoa ở Việt Nam mang đậm nét bản sắc dân tộc, trong các nhóm người Hoa