Tang lễ phật giáo

Hình ảnh tang lễ Phật Giáo

Hình ảnh tang Lễ Theo Truyền Thống Phật Giáo

Trong Phật giáo, niềm tin về sự tái sinh – khái niệm cho biết mọi cuộc sống đều tồn tại theo chu kỳ và người chết có thể tái sinh. Một đám tang được tổ chức và xem như là một nghi lễ liên kết với cơ thể đang bị tách rời khỏi tâm để