Tang lễ phật giáo - Dịch vụ tang lễ trọn gói BLACKSTONES
Hình ảnh tang lễ Phật Giáo

Tang lễ phật giáo

Theo Phật giáo, chết không phải là chấm dứt. Cái chết trong quan niệm Phật giáo chỉ là sự chuyển đổi, như một biến cố trên dòng chảy của sự sống. Chính vì thế, các nghi thức trong tang lễ Phật giáo đều có mục đích. Hướng đến việc cầu cho linh hồn người chết được siêu sinh, đầu thai chuyển kiếp. Và bắt đầu một sự sống mới.

Nghi thức đám tang Phật Giáo thể hiện quan niệm cộng đồng về kiếp nhân sinh. Người Phật tử luôn tâm niệm “tử là bắt đầu của sanh” vì vậy cái chết không đáng sợ. Nó đánh dấu bước chuyển từ kiếp này sang kiếp khác cho người quá cố. Đồng thời cũng gợi nhắc lại cuộc sống của chính người mất.

Hình ảnh tang lễ Phật Giáo
  • 20/11/2020
  • 6297
  • 82

Trong Phật giáo, niềm tin về sự tái sinh – khái niệm cho biết mọi cuộc sống đều tồn tại theo chu kỳ và người chết có thể tái sinh. Một đám tang được tổ chức và xem như là một nghi lễ liên kết với cơ thể đang bị...

Xem thêm
Quy trình tổ chức tang lễ Phật giáo
  • 07/11/2020
  • 7454
  • 82

Tang lễ Phật giáo bao gồm nhiều nghi thức khác nhau, các nghi thức cổ lệ đề cao hiếu hạnh của con người như: nghi thức nhập liệm, trang trí linh đường, tổ chức khách viếng, nghi thức đọc điếu văn và bái quan, động quan, đi quan, đưa về...

Xem thêm