Tang lễ đạo Cao Đài - Dịch vụ tang lễ trọn gói BLACKSTONES
Hình ảnh tang lễ đạo Cao Đài

Tang lễ đạo Cao Đài

Đạo Cao Đài là một tôn giáo mới, với giáo lý có sự dung hòa của nhiều tôn giáo khác. Chính vì thế, tang lễ của đạo này cũng có nhiều sự khác biệt.

Nghi thức tang lễ quan trọng trong đạo Cao Đài gồm cầu hồn khi hấp hối, khi mất, Thượng Sớ Tân Cổ, tẩm liệm…. Ngoài ra, đạo Cao Đài còn có các nghi thức sau đám tang. Bao gồm: Tuần cửu, Tiểu tưởng, Đại tường, xả tang.

BLACKSTONES thực hiện nghi thức tang lễ đạo Cao Đài với sự chuẩn bị chỉnh chu và đầy đủ nhất hỗ trợ quý gia quyến. Hotline: 0868 57 67 77