Tang lễ cán bộ nhà nước - Dịch vụ tang lễ trọn gói BLACKSTONES
Tiêu chuẩn để được an táng tại nghĩa trang chính sách TP.HCM

Tang lễ cán bộ nhà nước

Tổ chức tang lễ cán bộ nhà nước là thể hiện sự trân trọng của Ðảng, Nhà nước và nhân dân, cơ quan, đơn vị đối với công lao, cống hiến của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình làm việc, hoạt động cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc tổ chức tang lễ với người từ trần phải trang trọng, văn minh, kế thừa nét đẹp, văn hóa truyền thống của dân tộc, tiết kiệm phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước, của từng vùng; hạn chế, từng bước loại bỏ những tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, phô trương, lãng phí. Khuyến khích tổ chức an táng theo các hình thức hỏa táng, an táng tại quê hương…

Tiêu chuẩn để được an táng tại nghĩa trang chính sách TP.HCM
  • 08/10/2020
  • 6310
  • 36

Tại mỗi thành phố đều có những khu nghĩa trang được xây dựng nhằm an táng người đã khuất. Tùy thuộc vào mỗi nghĩa trang mà đối tượng được an táng cũng khác nhau. ...

Xem thêm
Hình ảnh tang lễ cán bộ nhà nước
  • 05/10/2020
  • 7047
  • 54

Việc tổ chức lễ tang đối với người từ trần, thể hiện sự trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, cơ quan, đơn vị đối với công lao, cống hiến của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình làm việc, hoạt động cách mạng, xây dựng và...

Xem thêm