Bài viết liên quan

Tiêu chuẩn để được an táng tại nghĩa trang chính sách TP.HCM

Tiêu chuẩn để được an táng tại nghĩa trang chính sách TP.HCM

Tại mỗi thành phố đều có những khu nghĩa trang được xây dựng nhằm an táng người đã khuất. Tùy thuộc vào mỗi nghĩa trang mà đối tượng được an táng cũng khác nhau.