Hình ảnh tang lễ cán bộ nhà nước

Hình ảnh tang lễ cán bộ nhà nước

  • Ngày đăng: 05/10/2020
  • Người xem: 9473
  • Hiện tại: 66
Hình ảnh tang lễ cán bộ nhà nước

Việc tổ chức lễ tang đối với người từ trần, thể hiện sự trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, cơ quan, đơn vị đối với công lao, cống hiến của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình làm việc, hoạt động cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước cần được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống của dân tộc và nếp sống văn minh. Sau đây là những hình ảnh tang lễ cán bộ nhà nước đã thực hiện.

Chủ đề có thể bạn quan tâm:
Tang lễ cán bộ nhà nước

Đăng ký tư vấn chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay

    Chào Bạn! Công Ty Dịch Vụ Tang Lễ Blackstones đã sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn miễn phí