Nhà tang lễ

Nhà Tang Lễ Chùa Pháp Vân – Tân Phú TP. HCM

Nhà tang lễ nằm trong chùa Pháp Vân

Ngày nay, hướng đến sự văn minh tiến bộ khi xã hội ngày càng hiện đại nhưng vẫn phù hợp với truyền thống văn hóa của người Việt, nhiều gia đình chọn tổ chức đám tang cho người thân tại nhà tang lễ. Nhà tang lễ chùa Pháp Vân là một trong những nhà tang