Nghĩa trang thành phố - Dịch vụ tang lễ trọn gói BLACKSTONES
Tiêu chuẩn để được an táng tại nghĩa trang chính sách TP.HCM

Nghĩa trang thành phố

Nghĩa trang thành phố là gì ? Nghĩa trang thành phố là nơi an táng, lưu trữ hài cốt cho người dân có hộ khẩu thường trú tại thành phố.