Giấy chứng tử
Hướng dẫn thủ tục đăng ký giấy chứng tử chi tiết nhất

Giấy chứng tử

Hướng dẫn thủ tục đăng ký giấy chứng tử chi tiết nhất
  • 26/06/2021
  • 5137
  • 89

Nếu như giấy khai sinh được xem là thủ tục để công nhận sự kiện một cá nhân từ lúc chào đời, thì giấy chứng tử như chứng cứ ghi nhận tình trạng của một người khi từ giã cõi tạm. ...

Xem thêm