bốc mộ
Vì sao nên cải táng vào dịp Tết Thanh Minh

bốc mộ

Vì sao nên cải táng vào dịp Tết Thanh Minh
  • 21/03/2023
  • 9023
  • 46

Việc cải táng và bốc mộ là rất quan trọng trong tâm linh, không thể làm cẩu thả. Nếu bốc mộ đúng thời điểm tốt thì sẽ mang lại may mắn, phát đạt, sức khỏe và bình an cho con cháu trong gia đình. Ngược lại, nếu bốc một ngôi...

Xem thêm
Dịch vụ cải táng cao cấp, trọn gói Blackstones
  • 02/03/2023
  • 6032
  • 74

Cải táng (hay bốc mộ) nhằm thể hiện lòng hiếu kính của người sống đối với tổ tiên với hy vọng người đã khuất sẽ được về nơi vĩnh hằng....

Xem thêm