Áo quan Đài Loan gỗ tạp

Áo quan Đài Loan gỗ tạp

Kích thước: 2,15m x 0,80m x 1,15m