Áo quan gỗ sồi

Áo quan gỗ sồi

Vật Liệu: Gỗ sồi

Kích Thước: (2,2 x 0,78 x 0,69)m