Quách cẩm thạch đen Ấn Độ

Quách cẩm thạch đen Ấn Độ

Kích thước: 30x30x60 cm