Quách đá ngọc Phù Du

Quách đá ngọc Phù Du

Kích thước: 30x30x60 cm