Quách đá Non Nước trắng

Quách đá Non Nước trắng

Kích thước: 30x30x60 cm