Áo quan gỗ trai - QGTTT

Áo quan gỗ trai – QGTTT

Vật Liệu: Gỗ Trai VN.

Kích Thước: (2,2 x 0,80 x 1,15)m