Áo quan gỗ sao chạm

Áo quan gỗ sao chạm

Kích thước : 220 x 80 x 115cm
Chất liệu : Gỗ sao chạm