ÁO QUAN HỎA TÁNG (QUAN TÀI HỎA THIÊU)

ÁO QUAN HỎA TÁNG (QUAN TÀI HỎA THIÊU)

0

Áo quan an táng dùng cho hình thức chôn cất là một vật quan trọng trong tang lễ. Áo quan có chức năng bảo vệ thi thể người đã khuất khỏi tác động của môi trường bên ngoài khi chôn chất, đồng thời mang ý nghĩa tâm linh, thể hiện sự tôn kính của người sống đối với người đã khuất.