Áo quan Đài Loan trai Việt Nam khảm ốc

Áo quan Đài Loan trai Việt Nam khảm ốc

Lọt lòng bên trong: 55x180x115
Phủ bì bên ngoài: 80x220x115