Áo quan gỗ căm xe chạm

Áo quan gỗ căm xe chạm

Kích thước : 220 x 80 x 115 cm
Chất liệu : Gỗ căm xe chạm