Áo quan gỗ xà cừ

Áo quan gỗ xà cừ

Kích thước: 2,15m x 0,80m x 1,15m