Áo quan gỗ công nghiệp - CC2

Áo quan gỗ công nghiệp – CC2

Vật Liệu: Gỗ gỗ sao cát – cẩn ốc

Kích Thước: (2,05 x 0,65 x 0,9)m