Quách đá cẩm thạch hồng Ấn Độ

Quách đá cẩm thạch hồng Ấn Độ

Kích thước: 30x30x60cm