Bài viết liên quan

Quy trình tổ chức tang lễ Công giáo

Quy trình tổ chức tang lễ Công giáo

Công giáo là một trong những tôn giáo lớn tại Việt Nam. Với người Công giáo, nghi thức tổ chức tang lễ cũng có những ý nghĩa đặc biệt.