Cẩm nang

Tổ chức tang lễ ở chung cư như thế nào ?

Chết ở chung cư không có chỗ làm tang lễ

Hiện nay, một số chung cư tận dụng nhà để xe, sân chơi trẻ em, nhà sinh hoạt cộng đồng là nơi để tổ chức tang lễ. Thế nhưng, điều này có vẻ vẫn chưa thực sự là giải pháp tốt nhất.