Cẩm nang

PHONG TỤC VÀ CÁC HÌNH THỨC MAI TÁNG TRONG VĂN HÓA VIỆT NAM

PHONG TỤC VÀ CÁC HÌNH THỨC MAI TÁNG TRONG VĂN HÓA VIỆT NAM

Địa táng hay hỏa táng là những hình thức mai táng quen thuộc ở VIệt Nam ngày nay. Tuy nhiên vẫn còn những hình thức khác từng ít nhiều xuất hiện trong văn hóa Việt Nam lâu đời. Những hình thức này không còn phổ biến hoặc chỉ xuất hiện trong quá khứ do sự thay đổi của xã hội và tín ngưỡng tâm linh của người Việt nay đã khác.