đám ma miền Nam
Văn Hóa Đám Ma Miền Nam

đám ma miền Nam

Văn Hóa Đám Ma Miền Nam
  • 05/10/2023
  • 6305
  • 43

Phong tục đám ma là việc quan trọng và vô cùng thiêng liêng đối với người Việt. Người Việt quan niệm rằng tang ma ảnh hưởng nhiều đến phúc và họa của những người sống trong gia đình, họ hàng. Là một vùng đất thu hút nhiều nền văn hóa...

Xem thêm