Bài vị
Ý nghĩa và cách lập bài vị gia tiên

Bài vị

Ý nghĩa và cách lập bài vị gia tiên
  • 02/07/2021
  • 7959
  • 41

Một trong những vật phẩm không thể thiếu trên bàn thờ của mỗi gia đình đó chính là bài vị gia tiên. Mỗi một người mất đi, ngoài ảnh thờ thì bài vị chính là vật lưu giữ tất cả thông tin người mất. Không phải ai cũng biết ý...

Xem thêm