Cẩm nang

Tại sao cần hộ niệm lúc lâm chung?

Tại sao cần phải hộ niệm lúc lâm chung

Vào thời khắc lâm chung, tiến hành hộ niệm giúp người thân có được chánh niệm, nhớ về niệm Phật, từ đó vững lòng và gieo mong ước nguyện sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc.