Địa táng - Dịch vụ tang lễ trọn gói BLACKSTONES
Tìm hiểu về mai táng

Địa táng

Địa táng là gì ? Địa táng còn cách gọi khách là huỳnh táng hay thổ táng. Đây là một hình thức lưu giữ thi hài hoặc tro cốt của người chết ở một địa điểm dưới mặt đất. Trong các hình thức mai táng thì địa táng là hình thức phổ biến rộng rãi hơn cả.