Caritas
Caritas Việt Nam ký kết đồng hành cùng Blackstones

Caritas

Caritas là một tổ chức từ thiện và nhân đạo quốc tế, hoạt động dưới sự bảo trợ của Giáo hội Công giáo. Tên “Caritas” xuất phát từ tiếng Latinh, có nghĩa là “tình yêu” hoặc “lòng bác ái”. Tổ chức này có mục tiêu chính là giúp đỡ những người nghèo khó, bị áp bức và những người gặp khó khăn trên toàn thế giới.

Chào Bạn! Công Ty Dịch Vụ Tang Lễ Blackstones đã sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn miễn phí