cáo phó
Cách viết cáo phó tang lễ

cáo phó

Cáo phó là gì?
Cáo phó là một thông báo chính thức về sự qua đời của một người, thường được đăng trên báo chí hoặc gửi thông qua các phương tiện truyền thông khác. Cáo phó cung cấp thông tin chi tiết về người đã khuất và các nghi lễ tang lễ, giúp người thân, bạn bè và cộng đồng biết về sự ra đi và có cơ hội tham gia tiễn đưa.
Nội dung chính của cáo phó thường bao gồm:
 1. Thông tin về người đã khuất:
  • Họ tên, tuổi, ngày tháng năm sinh và ngày mất của người đã khuất.
  • Thông tin về gia đình, như tên của vợ/chồng, con cái và các thành viên khác.
 2. Lý do qua đời:
  • Nguyên nhân và hoàn cảnh qua đời (nếu gia đình muốn chia sẻ).
 3. Thông tin về tang lễ:
  • Thời gian, địa điểm tổ chức tang lễ và các nghi lễ liên quan.
  • Thông tin về việc viếng thăm, thời gian và địa điểm viếng.
 4. Lời cảm ơn:
  • Lời cảm ơn từ gia đình đến những người đã giúp đỡ và chia buồn trong thời gian khó khăn.
Ý nghĩa của cáo phó:
 • Thông báo chính thức: Giúp thông báo chính thức về sự ra đi của người đã khuất đến bạn bè, người thân và cộng đồng.
 • Tôn trọng và tôn vinh: Tôn trọng và tôn vinh cuộc đời và những đóng góp của người đã khuất.
 • Tạo điều kiện tham gia: Giúp người thân, bạn bè và cộng đồng biết về các nghi lễ tang lễ và có cơ hội tham gia tiễn đưa.
Chào Bạn! Công Ty Dịch Vụ Tang Lễ Blackstones đã sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn miễn phí