Cẩm nang

Tổ chức tang lễ hiện đại như thế nào?

Tang lễ hiện đại tại Việt Nam

Các phong tục tang lễ từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa tín ngưỡng Việt Nam. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, xu hướng tang lễ hiện đại đã trở nên phổ biến hơn, đáp ứng tốt nhu cầu văn minh, tinh tế và nhẹ nhàng của người