Gói Tang Lễ Tiết Kiệm
Blackstones chu toàn hữu sự, tuân thủ an toàn phòng, chống dịch Covid-19

Gói Tang Lễ Tiết Kiệm

Blackstones chu toàn hữu sự, tuân thủ an toàn phòng, chống dịch Covid-19
  • 14/09/2021
  • 6624
  • 55

“Yên lòng người ra đi, ấm lòng người ở lại” là tâm nguyện của DVTL Blackstones khi đồng hành, hỗ trợ xuyên suốt quá trình tiễn đưa người đã khuất về cõi vĩnh hằng trong thời kỳ dịch bệnh căng thẳng....

Xem thêm