Hoả táng hay còn được gọi là Thiêu. Đây là hình thức mai táng người chết bằng cách thiêu xác thành tro rồi đựng trong hũ, bình. Tuỳ theo từng tôn giáo, tro cốt sau khi hoả táng được chôn cất hoặc gửi vào các nơi thờ phượng như chùa, nhà thờ, đình, miếu…. Hỏa táng là hình thức mai táng văn minh, phù hợp với đời sống hiện đại.