Các gói dịch vụ
Thiên An

Các gói dịch vụ tang lễ trọn gói bao gồm: Gói Thiên An; Gói Vĩnh Lạc; Gói Trường Phúc; Gói An Lạc Phúc. Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo và tùy chọn dịch vụ thêm tại Blackstones, để tang lễ diễn ra thêm phần ý nghĩa và trọn vẹn.

Dịch vụ thêm tại Blackstones 

Dịch vụ thêm bao gồm: Trang trí thêm; Rạp che, bàn ghế; Tang phục; Lưu thi hài; Chuyên viên tang lễ; Xe phục vụ tang lễ; Quay phim chụp hình; Nhạc lễ và nghi thức tôn giáo. Tùy nhiên, gia quyến lựa chọn dịch vụ thêm tại Blackstones theo điều kiện và nhu cầu phù hợp của mình. 

79.000.000
129.000.000