HŨ LƯU TRO CỐT

HŨ LƯU TRO CỐT

0

Hũ tro cốt là vật dụng quan trọng để lưu giữ tro cốt của người đã khuất. Hũ tro cốt có thể được làm từ nhiều chất liệu khác nhau, phổ biến nhất là đá