Khảo sát ý kiến khách hàng

Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Blackstones. Chúng tôi hy vọng bạn hài lòng và có trải nghiệm tốt khi sử dụng dịch vụ của Blackstones

Chúng tôi muốn nghe phản hồi của bạn để có thể tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ và công tác hậu cần. Vui lòng điền vào khảo sát nhanh này và cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn (thông tin và câu trả lời của bạn sẽ được bảo mật tuyệt đối).    Chào Bạn! Công Ty Dịch Vụ Tang Lễ Blackstones đã sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn miễn phí