Tuyển dung nhân viên kinh doanh bất động sản

Mức thu nhập: 5.000.000đ - 7.000.000đ

Địa điểm: TP.Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 18/06/2020

Ngày hết hạn: 31/07/2020

Quyền lợi

– Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên nghiệp của Công ty.

– Nhận mức lương cơ bản theo Quy chế lương thưởng cán bộ nhân viên chính thức của Công ty qua các thời kỳ.

– Nhận hoa hồng theo hiệu quả kinh doanh, hoàn thành công việc theo quy chế.

– Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Mô tả công việc

Sử dụng các công cụ Marketing Online & Offline để tham gia trực tiếp việc tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

Làm thủ tục ký hết hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán theo dõi quá trình công nợ của khách hàng.

Thực hiện các thủ tục giao dịch sản phẩm & hỗ trợ khách hàng theo dõi tiến độ của dự án.

Đạt được doanh số & các chỉ tiêu KPIs đề ra.

Phát triển kinh doanh ở địa bàn được giao phó.

Chịu trách nhiệm báo cáo kết quả ngày/tuần/tháng cho Quản lý trực tiếp.

Thực hiện các công việc khác được giao từ các Quản lý cấp trên.

Thông tin ứng viên