khâm liệm
Nghi thức khâm liệm và những điều cần biết!

khâm liệm

Nghi thức khâm liệm và những điều cần biết!
  • 23/12/2023
  • 6073
  • 93

Việc tổ chức tang lễ sẽ được thực hiện theo thứ tự trước sau và đầy đủ nghi thức. Trong đó, nghi thức khâm liệm là một trong những nghi thức quan trọng, được tiến hành sau khi người vừa qua đời. Khâm liệm là gì? Khâm là vải bọc...

Xem thêm