Cải táng hay còn gọi cách khác: bốc mộ, sang cát, sang quan. Cải táng mộ phần có ảnh hưởng rất nhiều đến người đã khuất cũng như cuộc sống của những thế hệ đi sau. Với tâm nguyện dành những điều tốt nhất cho người đã khuất, đồng thời chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của các gia đình. Do vậy, việc lựa chọn một dịch vụ Cải táng uy tín, tận tâm là rất quan trọng. Dịch vụ tang lễ trọn gói Blackstones cung cấp dịch vụ cải táng trọn gói, giúp gia quyến thực hiện các nghi thức đúng và phù hợp nhất.